is met succes toegevoegd aan uw winkelwagen.

‘We hebben een tekort aan ‘gouden handjes’ en ‘knappe koppen’

Door 21 februari 2018Nieuws
IC Drachten

'We hebben een tekort aan 'gouden handjes' en 'knappe koppen'

21 februari 2018 | Uitgedost in allerlei gedaanten komen ruim 100 robots met 700 klasgenootjes woensdagochtend 21 februari naar ons EDU-robotics event in Leeuwarden.

Leerlingen van 125 Friese basisscholen geven hún robot een plekje op het podium in schouwburg De Harmonie voor de openingsact: gezamenlijk een dansje doen. Aansluitend opent hoofdgast astronaut André Kuipers zijn verhaal: ,,Wie van jullie is bang voor robots? Ik niet!’’.

Voor een verhaal van de vaderlandse astronaut zijn de kinderen, gek genoeg, vrij gemakkelijk ‘los te trekken’ van de techno playground. Spelen met robots, 3D-pennen en high tech electronica is leuk, maar daar zijn ze niet alleen voor gekomen. ,,Daar loopt André Kuipers!’’, juichen een aantal kinderen. Na afloop van een boeiend verhaal over zijn ruimtereis, waarin Kuipers met indrukwekkende video’s laat zien hoe het dagelijks leven aan boord van een ruimtestation is, zijn de kinderen van CBS De Bron uit Dokkum onder de indruk. ,,Hij is cool én interessant.’’ Wat André Kuipers lukt, krijgt hun juf niet voor elkaar: een zaal vol kinderen meer dan een uur geboeid houden. ,,Maar André Kuipers heeft een interessant verhaal!’’

Liefde

De Meccano van zijn opa heeft als kind zijn interesse voor techniek aangewakkerd. Kuipers: ,,Nu probeer ik iets van mijn liefde voor techniek over te brengen op kinderen’’. Volgens Kuipers kun je hier niet vroeg genoeg mee beginnen. ,,Daarom is het geweldig dat Innovatiecluster Drachten techniek op school promoot met een robot.’’ Veel juffen en meesters zijn volgens hem niet technisch onderlegd. ,,Ze hebben immers niet voor niets gekozen voor de lerarenopleiding, in plaats van een opleiding in de techniek. Dat maakt dat techniek moeilijk de klas in komt.’’

Knappe koppen

Fries gedeputeerde Sander de Rouwe beaamt dit. Hij reikt samen met wethouder Roel Haverkort van gemeente Smallingerland de prijzen uit aan de scholen met de winnende video’s uit de vlog challenge. ,,Wij hebben een te kort aan ‘gouden handjes’ en ‘knappe koppen’. De directeur van Philips stelde mij de vraag: hoe krijgen we in de toekomst slimme kinderen die bij ons komen werken? Door ze al vroegtijdig in aanraking te laten komen met techniek natuurlijk. En dat is precies wat hier vandaag gebeurt!’’ De Rouwe hoopt dat deze kinderen anderen weer zullen helpen met het opnieuw in elkaar zetten van de robot. ,,Zo krijgt de robot weer een nieuw leven in de volgende klas.’’

Raken met techniek

Dat ziet wethouder Haverkort ook. ,,Dit is de leeftijd dat je kinderen moet raken met techniek’’, zegt Haverkort. Dat gebeurt volgens de wethouder nu veel te weinig. Basisscholen lopen er volgens hem tegenaan dat er geen goed techniekonderwijs voor de basisschool beschikbaar is. ,,Ze hebben hier hulp bij nodig, zolang techniek nog geen onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.’’ Kinderen die nu op de basisschool zitten gaan over twee of drie jaar kiezen voor vervolgonderwijs. Wethouder Haverkort wil daar niet op wachten. ,,Je ziet het vandaag, scholen hebben zelf behoefte aan techniekonderwijs en kinderen vinden het geweldig. Dit wakker je aan met een dag als vandaag!’’

Democratie

Na afloop hebben de leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool uit Hollum, De Bron uit Dokkum en Dr. J. Botkeschool uit Damwoude André Kuipers exclusief voor hen alleen. Ze willen van alles van hem weten. Kun je verdwalen in de ruimte? Waarom is de lucht zo blauw? Is er leven buiten de aarde? Moet je alles weten om astronaut te kunnen worden? Kuipers geeft geduldig en enthousiast antwoord en besluit met een boodschap. ,,Robots zullen ons leven een stuk fijner maken omdat ze saaie en gevaarlijke dingen van ons gaan overnemen. Daarom ben ik niet bang voor robots. Maar, we moeten wel zorgen dat robots in goede handen blijven. Met een steen kun je een huis bouwen, maar ook iemand een gat in zijn hoofd slaan. Daarom is het belangrijk dat wij op aarde werken aan democratie, grondrechten en mensenrechten. Dat moet ervoor zorgen dat robots in goede handen blijven.’’